Site Tools


webewid:prace_oczekujace

Prace oczekujące

Zakładka „Prace oczekujące” zawiera wykaz wszystkich prac geodezyjnych, które oczekują zatwierdzenia przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W widoku głównym znajduje się spis wszystkich prac geodezyjnych zestawionych tabelarycznie, posortowanych wg. daty zgłoszenia. Tabela zawiera informacje dotyczące m.in: numeru u wykonawcy, oznaczenia nieruchomości, daty zgłoszenia, przewidywanego zakończenia pracy, obrębu, zakresu pracy czy informacji przysłanych z PODGiK dla geodety.

Dodanie nowego zgłoszenia

W celu dodania nowego zgłoszenia klikamy przycisk “zgłoś nową pracę” - działanie tego przycisku jest identyczne niezależnie od tego czy znajdujemy się w zakładce “prace przyjęte” czy też “prace oczekujące”.

Usunięcie zgłoszenia oczekującego

W celu usunięcia dodanej wcześniej pracy która nie została jeszcze przyjęta służy przycisk . Po jego naciśnięciu pojawi się komunikat z zapytaniem o usunięcie wybranego zgłoszenia.

Edycja zgłoszenia oczekującego

Edycja złożonego zgłoszenia oczekującego możliwa jest po naciśnięciu przycisku modyfikacji . Możliwa jest zmiana wszystkich danych oprócz zmiany zakresu. W przypadku pomyłki w zakresie należy dokonać ponownego zgłoszenia pracy.

Szczegóły zgłoszenia oczekującego

- wyświetla szczegóły aktualnie zaznaczonej pracy oczekującej,

Podgląd zakresu zgłoszenia oczekującego

- podgląd wybranego zakresu prac na mapie, zakres prac podświetlony jest kolorem pomarańczowym,

Odświeżenie danych

- odświeżanie danych w tabeli prac oczekujących.

webewid/prace_oczekujace.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools