Site Tools


webewid:identyfikacja_obiektow

Identyfikacja obiektów

Web GESUT umożliwia wyświetlenie informacji o obiektach za pośrednictwem Kartoteki obiektów GESUT. Aby, dodać obiekty do kartoteki użytkownik może wykorzystać zaznaczenie po liście kryteriów - - lub poprzez zaznaczenie obiektów na mapie - . Za pomocą ikony użytkownik może wyświetlić informacje o wybranym obiekcie. Szczegółowe informacje charakteryzują obiekt pod kątem przynależności do konkretnej sieci.

webewid/identyfikacja_obiektow.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools