Site Tools


webewid:rejestr_spraw

Rejestr spraw

Zakładka Rejestr spraw umożliwia branżystom przeglądanie projektów jakie znajdują się w bazie, sprawdzanie ich statusów. Za pośrednictwem dostępnych narzędzi istnieje możliwość selekcji spraw istniejących.

Wykorzystując ikony znajdujące się w oknie Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej istnieje możliwość:

- Dodawania spraw do listy poprzez wybranie kryteriów

- Dodawania spraw do listy poprzez zaznaczenie na mapie

- Odświeżenie rejestru

- Usuwania spraw z listy

- wyczyszczenie listy wniosków

- szczegóły dla zaznaczonego wniosku

- podgląd zakresu dla danej sprawy

- dokumenty dołączone do wniosku

- dokumenty otrzymane z ośrodka

- Dodanie opinii dla wybranego uzgodnienia. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno:

Można tutaj zobaczyć listę branż, które powinny się wypowiedzieć dla tego uzgodnienia. Można również podglądnąć szczegóły każdego ze stanowisk, a co za tym idzie opinie każdej z branż. Wchodząc w tryb edycji dla naszej branży można określić stanowisko:

Gdyby stanowisko było negatywne to można zaznaczyć, w którym miejscu należy dokonać poprawy używając ikonki:

webewid/rejestr_spraw.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools