Site Tools


webewid:nowy_wniosek

Nowy wniosek

Projektant rozpoczyna pracę z WebZUDP od złożenia wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem zakładki Nowy wniosek.

Wszystkie pola wyróżnione na czerwono należy uzupełnić.

Pola Wnioskodawca oraz Płatnik zostaną automatycznie uzupełnione o nazwę osoby która tworzy wniosek.

W polu Inwestor wprowadzane zostaje imię i nazwisko osoby która stara się o np. przyłącz energii elektrycznej czy sieci wodociągowej.

Pole Wnoszę o uzgodnienie projektu należy uzupełnić o treść określającą cel złożonego wniosku.

Należy podać lokalizację, dla której będzie wykonywane uzgodnienie. Można to zrobić uzupełniając jedno z dwóch pól albo wyszukując konkretną działkę w polu Działka, obręb albo wpisać Lokalizcja /adres danej działki.

W polu Przyłącza i sieci wybieramy jakiej sieci oraz jakiego rodzaju przewodu (lub armatury) dotyczy wniosek.

W polu Załączniki wprowadzamy pliki jakie należy dołączyć do wniosku. Zostaną one przekazane osobom zainteresowanym - np. branżystom sprawdzającym czy przewód/armatura projektowana nie będzie kolidować z obiektami już istniejącymi.

Pola czerwone są obligatoryjne. W przypadku “Wykazu współrzędnych *.txt” i “Projektu w postaci pliku *.dxf” wystarczy dodać jeden z nich chyba, że zostanie zarządzone inaczej.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji należy “złożyć wniosek”. Wniosek zostanie przesłany do urzędu.

webewid/nowy_wniosek.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools