Site Tools


webewid:lista_wnioskow

Lista wniosków

W momencie złożenia wniosku przez Projektanta wniosek zostaje wysłany do Ośrodka, gdzie jest zarejestrowany i zweryfikowany. Stan złożonego wniosku można sprawdzać w zakładce Lista wniosków.

Okno Rejestr wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej zapewnia dostęp do złożonych wniosków. Jeżeli ośrodek wyślę informację dla konkretnej sprawy lub też stworzy dokument obliczenia opłaty to pojawi się ta informacja w pierwszych dwóch kolumnach. Ikony znajdujące się w nim umożliwiają:

- dodanie do listy konkretnego wniosku

- dodanie do listy na podstawie zaznaczenia na mapie

- usunięcie wniosku z listy

- wyczyszczenie listy wniosków

- szczegóły dla zaznaczonego wniosku

- stanowiska dla zaznaczonego wniostku

- wyświetlenie interesującego nas obiektu w oknie widoku mapy poprzez wcześniejsze wybranie z listy

- dokumenty dołączone do wniosku

- dokumenty otrzymane z ośrodka

- wiadomości z ośrodka

- pobierz wniosek, który został wygenerowany przy wysłaniu zgłoszenia do ośrodka.

- pobierz dokument obliczenia opłaty.

- dodaj potwierdzenie zapłaty. Tutaj można wysłać potwierdzenie dokonania zapłaty do ośrodka.

- nowy wniosek do uzgodnienia

webewid/lista_wnioskow.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools