Site Tools


webewid:emuia

EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW


Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów w systemie EWID 2007 istnieje w dwóch wersjach: desktopowej i portalowej. Wersja desktopowa przeznaczona jest dla pracowników starostw i gmin, którzy mają dostęp do powiatowej bazy danych za pomocą programu TurboEWID.

Wersja portalowa jest przeznaczona tylko dla pracowników urzędów miast i gmin, którzy prowadzą EMUiA w łączności z EGiB na serwerze starostwa powiatowego. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona tylko do wersji portalowej. Wersja portalowa jest modułem do oprogramowania WebEWID. Dlatego najpierw należy uruchomić oprogramowanie WebEWID, a następnie dopiero moduł za pomocą przycisku „Portal podmiotu realizującego zadania publiczne”. Po uruchomieniu portalu dostępne jest menu z następującymi opcjami: EGBiL, EMUiA, MIENIE. Należy wybrać opcję EMUiA. Pojawi się formatka ekranowa stanowiąca internetowy Rejestr Miejscowości Ulic i Adresów:

Rejestr ten podzielony jest na cztery części:

  1. górną – przeznaczoną do obsługi miejscowości,
  2. lewą – przeznaczoną do obsługi ulic,
  3. prawą – przeznaczoną do obsługi adresów
  4. dolną – przeznaczoną do obsługi punktów adresowych.

Posługiwanie się rejestrem jest bardzo proste, bowiem działa hierarchicznie. Oznacza to, że aby manipulować na obiektach EMUiA należy zejść na odpowiedni poziom w hierarchii obiektów przechodząc przez kolejne poziomy wcześniejsze:

Trzy pierwsze części są widoczne przez cały czas, natomiast czwarta (dolna) część widoczna jest tylko wtedy, gdy wybrany jest adres w części prawej.

W każdej części widoczne są paski z dostępnymi narzędziami w postaci ikon. Ikony narzędziowe są dostępne w zależności od uprawnień użytkownika, który jest zalogowany. Jeżeli dany użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, to nie widzi odpowiadających im ikon narzędziowych.


webewid/emuia.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools