Site Tools


nowywebewid:portal_geodety

Portal Geodety jest oprogramowaniem internetowym realizującym tzw. e-usługę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z zamawianiem, opłacaniem i pobieraniem materiałów geodezyjnych potrzebnych geodetom do tych prac. Portal geodety jest zintegrowany z portalem mapowym WebEWID, dzięki czemu w tle mamy cały czas dostęp do mapy powiatu. Okno portalu geodety prezentuje wszystkie prace geodezyjne zalogowanego geodety i daje możliwość dodawania, edytowania i usuwania prac geodezyjnych. Podzielono go na dwie części: prace przyjęte oraz prace oczekujące, dostępne odpowiednio w zakładce 1 i 2. W przypadku zgłoszeń bezpośrednich, widoczna jest tylko zakładka Prace przyjęte.

Widok pełnego okna Portalu Geodety

nowywebewid/portal_geodety.txt · Last modified: 2020/10/07 14:48 (external edit)

Page Tools